GRĀMATVEDĪBA


Finanšu pārskati

1. Kvalitatīvu gada pārskatu un saistītās informācijas sagatavošana
2. Operatīvie pārskati uzņēmumu vadībai

Parastā finanšu un nodokļu grāmatvedība

3. Ikdienas grāmatvedības darbi
Finanšu grāmatvedība, nodokļi, algas, pamatlīdzekļi utt.